Od 11.05.2020 r. wznawiamy komercyjne usługi stomatologiczne

Drodzy Pacjenci

Informujemy, że od dnia 11.05.2020r. wznawiamy w naszych gabinetach
udzielanie komercyjnych usług stomatologicznych.


W związku z rozwojem aktualnej sytuacji epidemicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 w trosce o Państwa i  nasze bezpieczeństwo wdrożyliśmy specjalne procedury postępowania opisane niżej.

1. Ograniczyliśmy liczbę przyjęć w przychodni co będzie się wiązać  z mniejszą dostępnością terminów i wydłużeniem okresu oczekiwania na wizytę.

2. Podczas rejestracji telefonicznej będziecie Państwo proszeni o:

  • ograniczenie liczby osób towarzyszących do jednej osoby w przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych,
  • przybycie nie wcześniej niż 5 – 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty, pozostanie w samochodzie oraz zadzwonienie do rejestracji na nr 32 61 66 205 i poinformowanie  o swojej obecności. Poczekalnia w okresie epidemii nie będzie dostępna dla Pacjentów.
  • przygotowanie płatności kartą w celu ograniczenia płatności gotówką,
  • analizę swojego stanu zdrowia - przesłankami wykluczającymi możliwość zrealizowania wizyty są m.in. objawy potencjalnego zakażenia takie jak gorączka, kaszel, uczucie duszności, kontakt z osobą o potwierdzonym zakażeniu wirusem CoV-2, powrót z zagranicy w ciągu ostatnich 14 dniu lub kwarantanna.

Prosimy o zapoznanie z treścią ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI oraz wstępną samoocenę możliwości przyjęcia.
O te dane zostaną Państwo poproszeni w trakcie rozmowy telefonicznej.

3. Po przybyciu na teren parkingu przychodni, po telefonicznym powiadomieniu rejestracji o swej obecności Pacjent oczekuje na wprowadzenie do wewnątrz przez asystentkę z rejestracji. Pacjent do przychodni wchodzi w maseczce i pozostaje w niej do czasu zajęcia miejsca na fotelu stomatologicznym.

4. Po wejściu do budynku Pacjent otrzyma od asystentki z rejestracji płyn do dezynfekcji rąk, zostanie mu zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym  oraz zostanie poproszony o wypełnienie ankiety lub o potwierdzenie poprawności i aktualności danych zawartych w ankiecie na dzień wizyty. Pacjent od momentu wejścia do przychodni pozostaje cały czas pod opieką asystentki z rejestracji, która osobiście wprowadza go do przygotowanego gabinetu stomatologicznego, w którym oczekuje odpowiednio przygotowany personel.

5. Przed rozpoczęciem właściwej wizyty już wewnątrz gabinetu na fotelu stomatologicznym poprosimy Państwa o zdjęcie maseczki (Pacjent otrzymana woreczek foliowy do jej przechowania), wypłukanie jamy ustnej wodą z dedykowanym płynem dezynfekcyjnym.

6. Po zakończeniu zabiegu Pacjent otrzymuje od asystentki  pracującej w gabinecie kartkę z określoną kwotą za wykonaną usługę i jest odprowadzony do poczekalni. Tam przekazuje kartkę asystentce z rejestracji, która wprowadza wysokość świadczenia na kasę fiskalną. Prosimy, aby płatność realizować bezgotówkowo. Po zakończeniu transakcji asystentka z rejestracji wyprowadza Pacjenta z przychodni. 

7. Po wyjściu Pacjenta przeprowadzamy procedury dezynfekcyjno – sanitarne gabinetu po czym intensywnie wietrzymy pomieszczenie oraz włączamy lampę bakteriobójczą (promieniowanie UV). Kolejny Pacjent przyjmowany jest w drugim sterylnym gabinecie i tak na przemian.

8. Po zakończeniu wizyty po każdym Pacjencie dezynfekujemy także blaty rejestracji, stolik w poczekalni, siedziska, klamki oraz wszystkie inne obszary bezpośredniej obecności Pacjenta.

9. W związku z dodatkowymi kosztami środków ochrony osobistej zużywanych do każdego zabiegu w okresie epidemii będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 50,00zł. Jej wysokość będzie aktualizowana względem rzeczywistych kosztów zakupu oraz zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia poziomem ochrony. Opłata zostanie zniesiona natychmiast, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.