Szkolenie z zakresu IMPLANTOPROTETYKI

W dniach 10, 11 listopada 2017 r. byliśmy w Kielcach w firmie Profident (profident.pl). Firma ta oprócz usług stomatologicznych zajmuje się dostawą sprzętu stomatologicznego wiodących firm światowych oraz szkoleniem lekarzy.

My byliśmy tam na szkoleniu z zakresu IMPLANTOPROTETYKI – Procedury krok po kroku, zaawansowane techniki rekonstrukcyjne, protetyka w protokole implantacji wczesnej i natychmiastowej, CAD/CAM: Teraźniejszość i perspektywa.

Dla niewtajemniczonych:
Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii składająca się z części chirurgicznej (wszczepienie implantu) oraz z części protetycznej czyli odbudowa zęba na implancie. Implanty dentystyczne mogą być wszczepiane w celu stabilizacji protez całkowitych poprawiając diametralnie ich utrzymanie, a tym samym komfort użytkowania.
Głównym celem leczenia implantoprotetycznego jest więc protetyczna odbudowa imitująca utracone zęby pacjenta.

Oczywiście, pędząc na szkolenie, robiliśmy fotki mijanych obiektów, którymi chętnie dzielimy się niżej.